Από τα προγράμματα κάλυψη ζημιών που έμπαιναν στα ΠΣΕΑ

Ενίσχυση για αποκατάταση ζηµιών σε µηχανήµατα και αγροτικά κτίρια όπως θερµοκήπια και για την ανασύσταση του φυσικού και ζωικού κεφαλαίου, θα προσφέρει το Μέτρο 5.2 των Προγραµµάτων που σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Φάνη Κουρεµπέ, θα δηµοσιευτεί τον ερχόµενο Ιούνιο. 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα Μέτρο που θα παρέχει αποζηµιώσεις σε ζηµιές από φυσικές καταστροφές, που µέχρι στιγµής καλύπτονταν µέσω των ΠΣΕΑ, και έχει στόχο αφενός τη µείωση των καθυστερήσεων στις αποζηµιώσεις και αφετέρου στην εξοικονόµηση πόρων από τον εθνικό κορβανά, καθώς τα κονδύλια είναι ευρωπαϊκά.Σηµειώνεται, ότι το ποσοστό στήριξης θα ανέρχεται στο 100% του ποσού των επιλέξιµων δαπανών και για είναι κάποιος δικαιούχος θα πρέπει το επίπεδο των ζηµιών, που οφείλονται στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες ή έκτακτα γεγονότα, να ξεπερνά το 30% των οµοειδών ειδών και σε επίπεδο παραγωγού.Ωστόσο, ακόµα, δεν έχει γίνει ακόµα γνωστή η µορφή µε την οποία θα βγει η προκήρυξη, δηλαδή αν θα παραµένει ανοιχτή µέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων, για να εξυπηρετεί τις έκτακτες ζηµιές. Το ίδιο ισχύει και για το ύψος των κονδυλίων.

Πηγή:https://www.agronews.gr/