Ανάπτυξη μετά κόστους στο νέο κανονισμό της ΕΕ για τα λιπάσματα

2019-05-29
Θετικά βλέπει η βιομηχανία λιπασμάτων την εφαρμογή του νέου κανονισμού της ΕΕ, κυρίως γιατί θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα προϊόντα θρέψης, βιοδιεγέρτες και λιπάσματα που περιέχουν οργανικές ενώσεις, που παλαιότερα δε συμπεριλαμβάνονταν στον διεθνή κανονισμό. 

Οι αλλαγές που θα επιφέρει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τα προϊόντα θρέψης καλλιεργούμενων φυτών στην αγροτική παραγωγή της Ελλάδος συζητήθηκαν σε ημερίδα για το θέμα στο Γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Κέντρο Θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδάφους του ΓΠΑ την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 στις 9:30. 

Μέχρι τώρα τέτοια προϊόντα καταχωρούνταν ως εθνικά προϊόντα θρέψης με αντίστοιχες δυσκολίες στη διεθνή τους διακίνηση. Με το νέο κανονισμό όλες οι ουσίες, μετά από διαδικασία πιστοποίησης με ελέγχους που θα διενεργούν οι εταιρίες παραγωγής τους, θα προσλαμβάνουν το χαρακτηρισμό CE και θα διακινούνται ελεύθερα στην ΕΕ. Το κόστος βέβαια της διαδικασίας ελέγχου, εξαιτίας νέων τμημάτων που πρέπει να δημιουργηθούν στις εταιρείες παραγωγής λιπασμάτων, μπορεί να είναι δυσβάστακτο για μικρές ελληνικές εταιρείες. 

Παρ' όλα αυτά, αν διαχειριστεί και ξεπεραστεί, η σήμανση CE μπορεί να ανοίξει ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις αυτές. Ένα μικρό μέρος του κόστους αυτού μπορεί να μεταφερθεί στον παραγωγό, όμως η χρήση του πιστοποιημένου CE προϊόντος θρέψης μπορεί να ανταποδώσει στον αγρότη έσοδα από καλύτερη παραγωγή και αύξησης τιμής του προϊόντος του και για λόγους υγείας και ποιότητας, αφού αποδεδειγμένα θα χρησιμοποιεί εγκεκριμένα από την ΕΕ προϊόντα θρέψης. 

Το περιβάλλον και η προστασία του, τέλος, μέσω υιοθέτησης κυκλικής οικονομίας αποτελεί πρώτο μέλημα της ΕΕ. Για αυτό το λόγο, εκτός από την απαραίτητη φιλικότητα προς το περιβάλλον, τα προϊόντα θρέψης με έγκριση θα περιλαμβάνουν και προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά, παραπροϊόντα διαδικασιών, μετασχηματισμένα σε δοκιμασμένο προϊόν, για σωστή χρήση, όχι για χρήση σαν "μαντζούνια" όπως συνέβαινε σε πολλές περιπτώσεις μέχρι σήμερα. 

Πηγή:agronews