Άμεσες ενισχύσεις και β΄ πυλώνας στην τελευταία για το 2018 σύνοδο υπουργών Γεωργίας

2018-12-17

Κανόνες σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 βρίσκονται στην ατζέντα των υπουργών γεωργίας της ΕΕ που συναντώνται την Δευτέρα 17/12 και την Τρίτη 18/12 στις Βρυξέλλες στα πλαίσια του συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας. 

Στο πρόγραμμα του Συμβουλίου περιλαμβάνεται και δημόσια συζήτηση σχετικά με την έκθεση προόδου για το πακέτο μεταρρυθμιστικών μέτρων για την ΚΑΠ μετά το 2020, ενώ στους υπουργούς θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα συνεδρίων «Η ανάπτυξη των πρωτεϊνούχων φυτών στην ΕΕ - ευκαιρίες και προκλήσεις», και «Ο ρόλος των κοινοβουλίων στον σχηματισμό του μέλλοντος της γεωργίας και των τροφίμων».

Το Συμβούλιο αλιείας θα συζητήσει ακόμα για τις ευκαιρίες αλιείας στα αποθέματα του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας, ενώ τέλος θα ακολουθήσει μια συζήτηση για την ευρωπαϊκή στρατηγική στο κομμάτι της βιοοικονομίας.

Πηγή:agronews