Άλευρα εντόµων: Ένα βήµα πριν από την έγκρισή τους στις εκτροφές πουλερικών

2018-09-24

Η χρήση πρωτεϊνούχων µειγµάτων εντόµων για την εκτροφή πουλερικών δεν φαντάζει πια µακρινή για τα κράτη-µέλη της ΕΕ, σύµφωνα µε τον Tarique Arsiwalla, µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Διεθνούς Πλατφόρµας για τα έντοµα που προορίζονται για τρόφιµα και ζωοτροφές (IPIFF) και συνιδρυτής της ολλανδικής εταιρείας παραγωγής εντόµων Protix.

Μπορεί η σίτιση των ζώων εκµετάλλευσης µε τη χρήση µειγµάτων, που προέρχονται από έντοµα, να µην επιτρέπεται µέχρι σήµερα στην ΕΕ, ωστόσο τέτοια µείγµατα τροφών επιτρέπονται σε ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά και σε κατοικίδια. Ταυτόχρονα, έλαια εντόµων, καθώς και ζωντανά έντοµα επιτρέπονται για κατανάλωση και από τα ζώα εκµετάλλευσης, όπως για παράδειγµα το επεξεργασµένο έλαιο εντόµων που χρησιµοποιείται στην εκτροφή χοιριδίων. «Είµαστε έτοιµοι για το επόµενο βήµα», δηλώνει ο Arsiwalla. «Μετά και την έγκριση για χρήση πρωτεϊνών εντόµων στις ιχθυοτροφές το 2017, ανοίγει ο διάλογος για την είσοδό τους και στην εκτροφή πουλερικών. Τα πρώτα προσχέδια ετοιµάζονται αυτήν τη στιγµή, οπότε είναι θέµα χρόνου και η έγκριση», υποστήριξε ο Arsiwalla, ο οποίος συνέδεσε την αλλαγή αυτή της νοµοθεσίας µε την έγκριση κρεατοστεαλεύρων χοίρων στη διατροφή των πουλερικών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγκαλιάζει τη χρήση πρωτεϊνών εντόµων στις ζωοτροφές, παρουσιάζοντας µία οικονοµική δυναµική, φιλική προς το περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ζωοτροφών και κατ' επέκταση των τροφίµων.

Πηγή:ypaithros