Αιτήσεις για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ από 13 έως και 31 Ιουλίου, η ενίσχυση θα είναι από 38,7 μέχρι 62,7 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως

2018-06-21

Δημοσιεύτηκε, στις 20 Ιουνίου 2018, η δεύτερη προκήρυξη για τη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν αίτηση από τις 13 έως και 31 Ιουλίου 2018. Η δράση αφορά στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας, ξεκινούν την 1η Απριλίου 2018 και λήγουν την 31η Μαρτίου 2023.

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται:

  • στα 38,7 € ανά στρέμμα ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 45,4 € ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς
  • στα 54,2 € ανά στρέμμα ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 62,7 € ανά στρέμμα ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς.

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου), που ανέρχεται σε 1,4 € ανά στρέμμα ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής, που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.
Όσον αφορά τα κριτήρια για την ένταξη εκμετάλλευσης εκτός από το εάν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή Natura ή εφόσον ανήκει σε ομάδα παραγωγών, με την τροποποίηση ευνοούνται και όσοι έχουν εκμετάλλευση που βρίσκεται σε περιοχή με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση υπόγειων υδάτων.

Οι υποψήφιοι για να ενταχθούν στη δράση υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ  https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/2018_20_6_komfusio.pdf

Πηγή: agrotypos