Αιτήσεις για προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες μέχρι 5 Ιουνίου

2019-05-29

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» για την περίοδο 2019-2023, να υποβάλουν τα αιτήματά τους, έως την 5η Ιουνίου 2019, στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων.

Η ανωτέρω προθεσμία αφορά στην υποβολή αιτήσεων στήριξης τόσο για την περίοδο 2018-2019 (υλοποίηση δράσεων το χρονικό διάστημα έως 31/08/2019) όσο και για την περίοδο 2019-2023.

Αιτήματα στήριξης μπορούν να υποβάλλουν επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες καθώς και οργανισμοί δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ. αριθμ. 491/62337/ 27.3.2019 ΚΥΑ (Β΄1549)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στο Τμήμα Προγραμμάτων Προώθησης Οίνου και Λοιπών Προϊόντων.

Δείτε την πρόσκληση   https://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/metapoiisi/prosklhsh974_114946_210519.pdf

Πηγή:agrotypos