23η Πανέβρια Αγροτική Έκθεση Φερών

2018-09-07

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης Σ.Κ. επανέρχεται δυναμικά συμμετέχοντας στην 23η Πανέβρια Αγροτική Έκθεση Φερών που θα διεξαχθεί από τις 12 έως 16  

Σεπτεμβρίου 2018. Θα ήταν τιμή μας να επισκεφθείτε το περίπτερο μας και να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις του Αγροτικού τομέα.