Βαμβακόσπορος NELI

Άλλες Ποικιλίες Βάμβακος

NELI
Η υπεραποδοτική 

Κύρια χαρακτηριστικά:
• Μεσοπρώιμη
• Εξαιρετικό δυναμικό παραγωγής
• Βαθύρριζη, με μεγάλη αντοχή στην ξηρασία
• Εντυπωσιακή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
• Άριστη προσαρμοστικότητα σε όλους τους τύπους εδαφών
• Άριστη συγκράτησης κάψα

Τιμή Προϊόντος:   €€€/20Kg

Για επιστροφή στις ποικιλίες Σπόρων πατήστε ΕΔΩ