Ζωηρό το ενδιαφέρον για τις επιδοτήσεις του Μέτρου 4.1.2 την Άνοιξη, ως 170 ευρώ το στρέµµα για στάγδην άρδευση στις εκτατικές

2020-02-19

Ζωηρό καταγράφεται το ενδιαφέρον για την επικείµενη προκήρυξη του Μέτρου 4.1.2 που εκδίδεται την Άνοιξη και επιδοτεί αγορά και εγκατάσταση καινούριου εξοπλισµού άρδευσης για όλους τους έχοντες αγροτικές εκµεταλλεύσεις. 

Μάλιστα για τα συστήµατα στάγδην τα τιµολόγια που επιδοτούνται µπορούν να ξεκινούν από τα 170 ευρώ το στρέµµα (αροτραίες καλλιέργειες) και να φτάνουν τα 410 ευρώ (αµπελώνες). Ενώ για κάποιον που θέλει να ανοίξει γεώτρηση δικαιολογούνται δαπάνες έως 120 ευρώ το µέτρο και για να την συνδυάσει µε µία γεννήτρια µπορεί να προσκοµίσει προσφορές γι' αυτήν που φτάνουν τα 6.900 ευρώ. ∆εξαµενές, έγγειες βελτιώσεις και ολοκληρωµένα συστήµατα ακριβείας άρδευσης, επίσης είναι επιλέξιµα προς ενίσχυση που ξεκινά από το 45% των δαπανών και φτάνει το 85%.

Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ξεκινήσουν από τώρα να φτιάχνουν την τεχνική έκθεση εξοικονόµισης ύδατος που πρέπει να συνοδεύει το φάκελο ενίσχυσης. Όσον αφορά τις πιθανότητες ένταξης, αυτές εξαρτώνται όπως έγινε στα Σχέδια Βελτίωσης, από τα κριτήρια µοριοδότησης, που και εδώ θα παίξουν σηµαντικό ρόλο καθώς η ζήτηση αναµένεται µεγάλη. Συγκεκριµένα, στο προσχέδιο των κριτηρίων που θα οριστικοποιηθούν µε την προκήρυξη φαίνεται ότι αν ο ενδιαφερόµενος µέσω της τεχνικής µελέτης αποδείξει ότι η δυνητική εξοικονόµηση ύδατος είναι άνω του 50% µε την επένδυσή του, τότε έχει εξασφαλίσει τα µισά περίπου από τα µέγιστα 100 µόρια. Επιπλέον, υδροβόρες καλλιέργειες όπως βαµβάκι και καλαµπόκι έχουν επίσης προτεραιότητα.

Πηγή:agronews