Στα 12,4 ευρώ το στρέμμα το τσεκ για τα βοσκοτόπια λόγω απάτης με αγριελιές

2022-03-14

Σε 19.342.418,3 εκατ. στρέµµατα υπολογίζονται τα βοσκοτόπια που θα είναι επιλέξιµα προς ενίσχυση έως το τέλος της ερχόµενης προγραµµατικής περιόδου, µε τη µέση τιµή δικαιώµατος να διαµορφώνεται στα 12,4 ευρώ το στρέµµα.

Αυτό αποκαλύπτουν τα «ψιλά γράµµατα» του στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ στην Ελλάδα, µε την τελική εκτίµηση για την έκταση των βοσκοτοπικών γαιών να βρίσκεται ουσιαστικά «κρυµµένη» µέσα στις 1.105 σελίδες στην παράγραφο σχετικά µε τη δέσµευση διατήρησης µόνιµων βοσκοτόπων. Μάλιστα, αυτή είναι και η πρώτη επίσηµη εκδοχή για το πώς µπορούν να διαµορφωθούν τα επιλέξιµα στρέµµατα βοσκότοπου. Όπως αναφέρεται στο στρατηγικό σχέδιο τα 19,34 εκατ. στρέµµατα βοσκότοπου είναι «µία πρώτη εκτίµηση» και γίνεται σαφές πώς επηρεάζει τη µέση αξία των δικαιωµάτων (από 18,9 ευρώ το στρέµµα που υπολογίζουν οι αρχές το νούµερο φτάνει τα 12,4 ευρώ). Αυτό που δεν µπορεί να υπολογιστεί είναι η επίπτωση που µπορεί να έχει στην αναδιανεµητική ενίσχυση, καθώς εφόσον µπουν περισσότερα επιλέξιµα στρέµµατα στο σύστηµα, ίσως θα πρέπει στη συνέχεια αλλάξουν τα ελάχιστα και µέγιστα στρεµµατικά όρια. Σηµειώνεται εδώ πως η εκτίµηση των στρεµµάτων βοσκοτόπων αφορά το 2026.

Ο ρόλος του Αποθέµατος

Κρίσιµος παράγοντας «επιτυχίας» του εγχειρήµατος για την ένταξη περισσότερων βοσκοτόπων στο σύστηµα ενισχύσεων θα είναι το Εθνικό Απόθεµα. Γιατί, όπως έχει γίνει γνωστό, όσα στρέµµατα και να δηλώσει κάποιος, αυτά δεν θα «γεννήσουν» αυτόµατα δικαιώµατα το 2023, και θα πρέπει να στραφεί στο Εθνικό Απόθεµα. Προς το παρόν αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι πως θα ισχύσει το «αµεταβίβαστο». ∆ηλαδή όλα τα δικαιώµατα που προέρχονται από το Εθνικό Απόθεµα δεν θα µπορούν να µεταβιβαστούν για µία 5ετία. Αυτό θα ισχύσει από το 2023. Για τα δικαιώµατα που θα αποκτηθούν από το Εθνικό Απόθεµα φέτος (ΟΣ∆Ε 2022) αναµένεται να βγει νέα εγκύκλιος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα καθορίζει τις σχετικές διαδικασίες.

Από εκεί και πέρα το σχέδιο περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός Αποθέµατος για τα βοσκοτόπια, ενός για τις αροτραίες και ενός για τις δενδρώδεις. Με την αναµενόµενη ένταξη επιπλέον στρεµµάτων βοσκοτόπων στο σύστηµα, µε το σηµερινό µοντέλο θα γινόταν περικοπή των ενισχύσεων στο σύνολο των αγροτών για να εξυπηρετηθούν οι αιτήσεις για νέα δικαιώµατα. Με το νέο σύστηµα, η περικοπή θα γίνει µόνο στα βοσκοτοπικά δικαιώµατα.

Αντίστοιχα, για τις αιτήσεις των αροτραίων, η περικοπή θα αφορά τους κατόχους αρόσιµων καλλιεργειών και για τα δέντρα θα γίνεται οι περικοπή από τους καλλιεργητές δενδρώνων. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια, οι πραγµατικοί κτηνοτρόφοι θα έχουν αρκετά µεγαλύτερη µείωση στα δικαιώµατά τους από όση περίµεναν, καθώς θα «πληρώνουν» µέσω των ενισχύσεών τους αποκλειστικά αυτοί τις αιτήσεις που θα γίνουν για νέα βοσκοτοπικά δικαιώµατα.

Πηγή:agronews