Ως 410 ευρώ το στρέμμα η ενίσχυση από το πρόγραμμα για αρδευτικά

2020-02-11

Ορίστηκε το μέγιστο κόστος για γεννήτριες, συστήματα στάγδην άρδευσης και γεωτρήσεις, πρώτη φορά επιλέξιμη γεωργία ακριβείας. Αυξηµένο ποσό ανά στρέµµα που θα φτάνει τα 410 ευρώ για την εγκατάσταση συστηµάτων στάγδην άρδευσης ειδικά για τα αµπέλια, θα δικαιολογεί για πρώτη φορά το Μέτρο 4.1.2, σε σχέση µε την περασµένη προγραµµατική περίοδο.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την υπό διαβούλευση υπουργική απόφαση, το εύλογο κόστος (δηλαδή η µέγιστη δαπάνη που θα λαµβάνεται υπόψη για την επιδότηση) για τα συστήµατα στάγδην άρδευσης, τις γεννήτριες και τις γεωτρήσεις θα έχει ως εξής:

  • Στάγδην άρδευση: Αροτραίες καλλιέργειες: 170 ευρώ το στρέµµα.
  • ∆έντρα κανονικής φύτευσης: 220 ευρώ το στρέµµα.
  • ∆έντρα πυκνής φύτευσης: 300 ευρώ το στρέµµα.
  • Αµπελώνες: 410 ευρώ το στρέµµα.
  • Λαχανικά αχανικών ή ανθέων υπαίθρου: 255 ευρώ το στρέµµα.
  • ∆εξαµενές: Νερού τσιµεντένιες έως 500 κ.µ: 105 ευρώ/κ.µ.
  • Γεννήτριες πετρελαίου: Από 2.350 ευρώ για τα 8 KVA. Το ποσό αυτό βαίνει αυξανόµενο όσο ανεβαίνει η ισχύς και φτάνει µέχρι τα 6.000 ευρώ για 26-30 KVA.

Όλες οι παραπάνω δαπάνες προσαυξάνονται κατά 15% µε τεκµηρίωση τεχνικών χαρακτηριστικών στον φάκελο.

∆απάνες γεώτρησης: Γεώτρηση χωρίς δοκιµαστική άντληση, 95 ευρώ ανά µέτρο και µε δοκιµαστική άντληση 120 ευρώ ανά µέτρο.

Πηγή;agronews