Οι αλλαγές στα ποσοστά των αγροτεμαχίων, χωρίς την προσκόμιση συμβολαίων

2020-02-25

Στη σελίδα ετούτη ξεκίνησα να γράφω πριν µερικά χρόνια, έχοντας ως σκοπό µου (παραµένει ίδιος µέχρι και σήµερα), τη γενική ενηµέρωση των αγροτών σε φορολογικά και ασφαλιστικά θέµατα, η αλλαγή στον τρόπο σκέψης και η αντιµετώπιση µε θετική µατιά των αλλαγών που καθηµερινά προσπαθούµε και δεν σώνουµε. 

Για κάποια θέµατα επανέρχοµαι σε τακτά χρονικά διαστήµατα, κρίνοντας ανάλογα µε την αναγκαιότητα που προκύπτει, µέσα από τα ερωτήµατα.

Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει όµως, σύµφωνα µε το σηµερινό µου άρθρο (θέµα για το οποίο έχω αναφερθεί στο παρελθόν). Σε επικοινωνία µου µε συναδέλφους ανά την Ελλάδα µου µετέφεραν τα εξής: τους ζητάνε αγρότες, να τροποποιήσουν το ποσοστό ιδιοκτησίας σε αγροτεµάχια που έχουν δηλωµένα στο Ε9 τους, λέγοντας «το υπόλοιπο ποσοστό του χωραφιού θα το πάρω προσεχώς από τον π.χ. αδερφό µου, προχώρησε εσύ στην τροποποίηση για να είµαι εντάξει και να µπορέσω να κάνω τη δήλωση του ΟΣ∆Ε, το κτηµατολόγιο, ή οτιδήποτε άλλο...». Το χειρότερο δε, είναι ότι στις περιπτώσεις που οι λογιστές τους αρνηθούν, κάνουν και φασαρία.

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα µε τη σειρά. Έγραφα σε παλαιότερο άρθρο µου:

«Το 2019, κατά τη διάρκεια της υποβολής των δηλώσεων καλλιέργειας (ΟΣ∆Ε), ήταν η δεύτερη συνεχιζόµενη φορά που αναβλήθηκε η υποχρέωση προσκόµισης στους φορείς υλοποίησης των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, η αναγραφή του ΑΤΑΚ των αγροτεµαχίων στα συµφωνητικά. Ο ΑΤΑΚ εύκολα µπορεί να βρεθεί σε ένα ακίνητο που είναι καταχωρηµένο στο Ε9 του ιδιοκτήτη, Πολύ δύσκολα όµως αυτό µπορεί να γίνει όταν, οι ιδιοκτήτες βρίσκονται στο εξωτερικό, ή υπάρχουν πολλοί κληρονόµοι ενός αγροτεµαχίου.

Πλησιάζουµε στην έναρξη των δηλώσεων καλλιέργειας έτους 2020, Το σύνηθες διάστηµα σύνταξης τους είναι 15 Μαρτίου-15 Μαΐου, µε τυχόν παρατάσεις µπορεί να φτάσουµε και φέτος µέχρι τέλος Ιουνίου. ∆υστυχώς όµως δεν έχει γίνει καµία βελτίωση στο θέµα των ΑΤΑΚ, παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι είµαι σίγουρος, προσπάθησαν να βγάλουν άκρη και να βρουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται σχετικά µε τα αγροτεµάχια».

Περιουσιολογιο

Κατά πως πάνε τα πράγµατα, θα δοθεί παράταση και προσεχώς, προκειµένου να µην µπλοκάρει η καταβολή των επιδοτήσεων του 2020. Επιπλέον, όλοι όσοι εµπλέκονται από τη Φορολογική ή όποια άλλη ∆ιοίκηση, προειδοποιούν (προφανώς ψευδώς), ότι το περιουσιολόγιο δεν θα ολοκληρωθεί και γι' αυτό υποχρεώνουν τους παραγωγούς / αγρότες να προσκοµίσουν τους ΑΤΑΚ των αγροτεµαχίων τους.

Φυσικά κάτι τέτοιο είναι απολύτως αναληθές καθώς το περιουσιολόγιο δεν έχει καµία σχέση µε τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε. Θα πρέπει επίσης να λάβουν σοβαρά υπόψη στη ∆ιοίκηση του ΥΠΑΑΤ πως ένα χωράφι όταν δηλωθεί µία φορά, όσες προσπάθειες και να κάνει κάποιος, δεν µπορεί να το δηλώσει ξανά. ∆εν το λέω εγώ, το λένε οι φορείς Α', οι αρµόδιοι δηλαδή, που συντάσσουν δηλώσεις καλλιέργειας.

Η σύνταξη ενός Ε9 έχει πολλές προεκτάσεις σχετικά µε το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνει. Ξεκινώντας από το λάθος των ∆.Ο.Υ., τονίζω ότι: όταν καλούµαστε να τροποποιήσουµε το Ε9 ενός θανόντος πολίτη και να δηλώσουµε περισσότερα µέτρα, µπορεί µεν οι λογιστές να ζητάµε και να µας προσκοµίζουν αποδεικτικό (π.χ. τοπογραφικό, ή βεβαίωση µηχανικού, ή συµβολαιογραφικό έγγραφο, κλπ), όµως όταν πάµε στη ∆.Ο.Υ. να το υποβάλλουµε, δεν µας ζητείται τίποτε. Το σκεπτικό των ∆.Ο.Υ., είναι απλό: προκύπτει παραπάνω φόρος ΕΝΦΙΑ από τον αρχικό, το δηλώνεις µόνος σου, άρα όλα είναι µια χαρά.

Αν όµως κάποιος δηλώσει λανθασµένα (σκοπίµως ή εκ παραδροµής δεν µας ενδιαφέρει στο παρόν) στο Ε9 του και στη συνέχεια απευθυνθεί στη ∆.Ο.Υ. να διαγράψει την εγγραφή αυτή, στη ∆.Ο.Υ. θα του ζητήσουν να προσκοµίσει παραστατικό που να δικαιολογεί την προσπάθεια διαγραφής του. Ο λόγος; Μα, επειδή µειώνεται ο φόρος.

Στις περιπτώσεις της τροποποίησης των ποσοστών των αγροτεµαχίων, καλό είναι όλοι οι συνάδελφοι αλλά και οι ιδιοκτήτες αγρότες (και όχι µόνο), να είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά που ζητάνε και σε αυτά που δηλώνουν. Αν υπάρχει ένα αγροτεµάχιο 10 στρ. σε ποσοστό 70% (άρα 7 στρ. στην ιδιοκτησία του πελάτη), το µόνο που µπορώ να κάνω είναι να δηλώσω 7 στρ. σε ποσοστό 100%. Και πάλι, µε επιφύλαξη αν δεν έχω κάτι στα χέρια µου, τουλάχιστον όµως δεν αλλοιώνεται το τελικό αποτέλεσµα ιδιοκτησίας.

Παραγωγοί γάλακτος και σύστηµα υποβολής στοιχείων Άρτεµις

Όλοι οι παραγωγοί (και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος) µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα πρέπει να υποβάλλουν την κατάσταση παραγωγής γάλακτος του τέταρτου 3µήνου 2019. Ας συνεννοηθούν ποιος θα την αναλάβει και ας προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα στοιχεία. Ο χρόνος είναι περιορισµένος και όποιος έρθει µετά τις 25/2, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προλάβουµε να ολοκληρώσουµε την ανάρτησή τους.

Πηγή:agronews