Οι αγρότες εκτός των ευεργετικών διατάξεων στον πόλεμο των ΚΑΔ την εποχή του κορωνοϊού

2020-04-09

Οι παραγωγοί λαϊκών αγορών, είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι του πρωτογενούς τοµέα. 

Πρόκειται για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων µε τα οποία τροφοδοτούν τις κεντρικές λαχαναγορές της χώρας, φροντίζοντας να βρίσκονται καθηµερινά στο τραπέζι των περισσοτέρων. Ένα µεγάλο ποσοστό των παραγωγών αυτών, βγαίνουν οι ίδιοι στις λαϊκές αγορές καθηµερινά, προσφέροντας στους πολίτες τα φρέσκα τους προϊόντα. 

Μέχρι και το 2016, οι παραγωγοί λαϊκών αγορών, οι οποίοι καλλιεργούσαν µία µικρή έκταση -τέτοια όση χρειαζόταν για να µπορούν να ανταπεξέλθουν στη ζήτηση της λαϊκής, εµφάνιζαν στην εικόνα τους στο taxis, ως κύρια δραστηριότητα «αγρότης του ειδικού καθεστώτος» και ως δευτερεύουσα «λιανική πώληση σε πάγκους λαϊκών αγορών. Αυτό δεν το επέλεξαν οι ίδιοι, ούτε οι λογιστές τους, αλλά προβλέπονταν από το νόµο. Με την ΠΟΛ.1201 άλλαξε ο τρόπος απεικόνισης και από 01.01.17, ήταν υποχρεωµένοι να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για αγροτικά τους προϊόντα, ανεξάρτητα από το ποσό του τζίρου ή των αγροτικών επιδοτήσεων. Η διάταξη όριζε µεταξύ άλλων ότι: στις περιπτώσεις των παραγωγών λαϊκών αγορών, η µετάταξη στο κανονικό καθεστώς για τα αγροτικά τους εισοδήµατα, θα γίνει αυτόµατα και οι ίδιοι (δηλαδή οι λογιστές τους) δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως τίποτε.

∆ιαπιστώθηκε τότε και διαπιστώνεται ακόµη και σήµερα, ότι το σύστηµα δεν τα κάνει πάντα όλα σωστά. Με κάποιον µαγικό τρόπο, διατήρησε το κωδικό 1000000 που αντιστοιχεί στον αγρότη ειδικού καθεστώτος, ενώ προστέθηκε ως δευτερεύων ΚΑ∆ αυτός των λαϊκών αγορών. Ως αποτέλεσµα αυτών των περιπτώσεων µέχρι και το φορολογικό έτος 2018, έχουµε µε την ίδια σειρά την εµφάνιση των ΚΑ∆ στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3.

Κυρίος καδ αγροτών

Η δεύτερη και µεγαλύτερη (σε ποσοστό) περίπτωση είναι όλων των υπολοίπων αγροτών: ο κύρος ΚΑ∆ σε κάθε αγρότη, ειδικά µετά την ένταξη τους στα βιβλία, είναι αυτός που αντιστοιχεί στην βασική καλλιέργεια του καθενός. Π.χ. ένας ο οποίος έχει βασική καλλιέργεια βαµβάκι και επιπλέον καλλιεργεί καλαµπόκι, σιτάρι και τριφύλλι, έχει ως κύριο ΚΑ∆ τον 011611 και δευτερεύοντες ΚΑ∆ όλους τους υπόλοιπους 01.11.1 και 01.11.5, µε δυνατότητα να γίνει µεγαλύτερη ανάλυση και να δηλωθούν ΚΑ∆ για κάθε µία καλλιέργεια ξεχωριστά. Πολλοί αγρότες, εκτός από την καλλιέργεια τους, έχουν και µία παράλληλη δραστηριότητα. Π.χ. ένα καφενείο ή ένα ψιλικατζίδικο, για τα οποία ο ΚΑ∆ που αντιστοιχεί εντάσσεται στους πληγέντες από την κρίση.

Και αφού δούµε συγκεντρωτικά τα παραπάνω,

ας καταλήξουµε:

Κανείς Κωδικός Αριθµός ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) του πρωτογενούς τοµέα δεν εντάσσεται στους πληγέντες ΚΑ∆ από την κρίση (µε ελάχιστες, 1 ή 2 εξαιρέσεις).

Κανείς αγρότης δεν εντάσσεται µε τις υπάρχουσες διατάξεις, στις ευνοϊκές ρυθµίσεις που έχουν εξαγγελθεί (µέχρι στιγµής) από τα συναρµόδια Υπουργεία.

Κανείς αγρότης ο οποίος έχει δευτερεύουσα δραστηριότητα δεν εντάσσεται διότι, για να υποβληθεί η αίτηση πρέπει να έχει κύριο ΚΑ∆ που εντάσσεται (δεν έχει) ή ο δευτερεύων να αντιστοιχεί στα περισσότερα έσοδα (ούτε αντιστοιχεί, ούτε µπορεί να γίνει η αντιστοίχιση).

Οι παραγωγοί λαϊκών αγορών, οι οποίοι έχουν πράγµατι το µεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου τους από τις πωλήσεις στις λαϊκές αγορές (ο ΚΑ∆ λαϊκών αγορών ανήκει στους πληττόµενους), δεν µπορούν να ενταχθούν διότι: α) ο κύριος ΚΑ∆ δεν εντάσσεται (αγρότες) και β) οι πωλήσεις από τις λαϊκές αγορές δεν διαχωρίζονται στα βιβλία τους αλλά αποτελούν πώληση αγροτικών προϊόντων.

Χωρίς να θέλω να το παίξω κουβαρντάς, η φασαρία όλη δεν είναι για την αποζηµίωση 800 ευρώ, ποσό που φυσικά θα µπορούσε να ενισχύσει σηµαντικά κάποιες οικογένειες. Είναι για το ότι η µη ένταξη των αγροτών στις επιχειρήσεις που πλήττονται, τους στερεί τη δυνατότητα να ωφεληθούν από τη διευκολύνσεις που παρέχονται για τις ρυθµίσεις, για τις καταβολές των βεβαιωµένων οφειλών, τη µείωση κατά 25% των εµπρόθεσµων καταβληθέντων υποχρεώσεων, τη µεταφορά των επιταγών, κλπ. Εύκολα θα µπορούσαν να ενταχθούν οι λαϊκατζήδες: να ζητηθεί π.χ. να καταχωρηθεί ο αριθµός µητρώου της ΦΤΜ, ένα παράδειγµα λέω.

Έχουν πληγεί όλοι ανεξαιρέτως οι επιχειρηµατίες, είτε παραγωγοί, είτε καταστηµατάρχες. Και ανεξάρτητα από το ποιοι τελικά θα ενισχυθούν από το 800άρι, πρέπει να ενταχθούν όλοι ανεξαιρέτως στα ευνοϊκά µέτρα µετάθεσης των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων τους, για να µπορέσουν να πάρουν µια ανάσα.

Τα λογιστικά γραφεία δεν παραλαµβάνουν τιµολόγια

Μέχρι νεοτέρας, δεν παραλαµβάνουµε τιµολόγια προς καταχώρηση στα γραφεία µας. ∆ηλαδή τι θα κάνουµε: δεν περπατά κανείς έξω για να προφυλαχθεί από τον κορωνοϊό, αλλά θα µου φέρετε τα τιµολόγια στο γραφείο; Κρατείστε τα όσοι έχετε στις επιχειρήσεις σας, στα σπίτια σας, όπου θέλετε, σε µένα µόνο µην τα φέρετε. Ο ΦΠΑ του Μαρτίου, του Απριλίου και του 1ου 3µήνου 2020 θα υποβληθεί µηδενική.

Πηγή:agronews