Μόνο με κορυφαία υβρίδια και μεγάλες αποδόσεις εξασφαλίζει κέρδος ο αραβόσιτος

2020-03-10

Στη µόνιµα χαµηλή τιµή των τελευταίων χρόνων που έχει ως αποτέλεσµα τη συνεχή µείωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων, φαίνεται να γράφει κάποια µικρή υποθήκη για βελτίωση των συνθηκών αγοράς η καλλιέργεια του καλαµποκιού. 

Η κάπως καλύτερη θέση της εγχώριας αιγοπροβατοτροφίας, µετά τη αύξηση των τιµών στο αιγοπρόβειο γάλα δεν απέφερε τα αναµενόµενα στο ξηρό καλαµπόκι, το οποίο πλήττεται καίρια εδώ και χρόνια από τις µεγάλες εισαγωγές φθηνότερου προϊόντος από τη Βουλγαρία και τις άλλες χώρες των Βαλκανίων.

Σε ειδικό αφιέρωμα της Agrenda για το καλαμπόκι, αναδεικνύεται ένα παρήγορο στοιχείο, το οποίο φαίνεται να είναι οι βελτιώσεις των αποδόσεων των νέων κυρίως υβριδίων, όταν αυτά συνδυάζονται µε κάποιες διαφοροποιήσεις στην τεχνική καλλιέργειας, ειδικά σε περιοχές όπου το κόστος των αρδεύσεων και γενικά της ενέργειας είναι επιεικώς ανεκτό και µπορεί να κάνει την καλλιέργεια κάπως πιο συµφέρουσα.

Σε καλύτερη θέση το ενσίρωµα

Σταθερότερη αγορά δείχνει να είναι αυτή των ενσιρωµάτων, κι αυτό γιατί η λύση διάθεσης είναι πολύ πιο συγκεκριµένη και σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύεται από µια άγραφη συµφωνία των καλλιεργητών µε κατόχους µεγάλων µονάδων στον κλάδο της Αγελαδοτροφίας. Απλοποιώντας λίγο τα πράγµατα θα µπορούσε να πει κανείς ότι τη χρονιά που έρχεται το καλαµπόκι δείχνει να χάνει κατά κράτος και από τον ηλίανθο, την πλέον ανταγωνιστική του καλλιέργεια σε κρίσιµες περιοχές, όπως ο Έβρος. Ιδίως µετά τα µηνύµατα που στέλνει ο ηλίανθος για περαιτέρω βελτίωση των τιµών παραγωγού (37 λεπτά από την Agroinvest) το καλαµπόκι γράφει περαιτέρω απώλειες εκτάσεων. Άλλωστε, η περιοχή του Έβρου είναι η τελευταία µεγάλη αγροτική περιοχή στην οποία η καλλιέργεια του καλαµποκιού δέσµευε πάντα και εξακολουθεί να δεσµεύει και σήµερα αξιόλογες εκτάσεις. Αντίθετα τα ενσιρώµατα φαίνεται ότι θα διατηρήσουν τη θέση τους στον καλλιεργητικό χάρτη της περιοχής, πρώτον γιατί η µεταφορά τους από τα Βαλκάνια κοστίζει και δεν ενδείκνυται, δεύτερον γιατί οι αποδόσεις σε χλωρά νοµή είναι καλύτερες και τρίτον γιατί µεγάλοι καλλιεργητές, συνδεδεµένοι µε ισχυρές κτηνοτροφικές µονάδες έχουν προβεί σε µεγάλες επενδύσεις υποστήριξης της καλλιέργειας και του προϊόντος αυτής στη συγκεκριµένη µορφή.

Πηγή:agronews