Μείωση σύνταξης των απασχολούμενων συνταξιούχων αγροτών από 1η Μαρτίου 2021

2020-04-24

Κατά τη διάρκεια του 2016 και µέχρι πριν λίγους µήνες, ο νόµος 4387, γνωστός και ως «νόµος Κατρούγκαλου», µας απασχόλησε ουκ ολίγες φορές µε τις αστοχίες του, τις ανακρίβειες τις µπρος-πίσω τοποθετήσεις των αρµοδίων.

Τελικά, σε πολύ µεγάλο βαθµό έστω και αρκετά χρόνια µετά, αποκαταστάθηκε η αδικία που αρχικά ο νόµος αυτός, καταλόγιζε στους συνταξιούχους αγρότες.

Σύµφωνα µε το νόµο 4387/16, για τους απασχολούµενους µε τον πρωτογενή τοµέα συνταξιούχους είχαµε:

Συνταξιούχοι όλων των ταµείων οι οποίοι ασκούσαν αγροτική δραστηριότητα και ήταν συνταξιούχοι πριν το ν.4387/16 (ηµεροµηνία ισχύος 13.05.16), συνεχίζουν να ασκούν την αγροτική τους δραστηριότητα, χωρίς υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και χωρίς να έχουν πρόβληµα µείωσης της σύνταξης τους.

Πριν και µετα το νόµο 4387/16

Συνταξιούχοι του ΟΓΑ πριν τις 13.05.16, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν δήλωση καλλιέργειας µετά την εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου, δεν θα είχαν κανένα πρόβληµα εφόσον αυτό συνέβαινε µέχρι τις 31.12.24. Όσοι καλλιεργούσαν πριν το νόµο Κατρούγκαλου και υπέβαλαν αίτηση για συνταξιοδότηση µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, δεν θα είχαν κανέναν περιορισµό εφόσον η αίτηση για συνταξιοδότηση υποβάλλονταν στον ΟΓΑ µέχρι τις 31.12.24. Συνταξιούχοι άλλων ταµείων οι οποίοι αποφάσισαν να καλλιεργήσουν µετά την εφαρµογή του ν. Κατρούγκαλου, δεν θα είχαν κανένα πρόβληµα εφόσον τα καθαρά τους κέρδη από την αγροτική δραστηριότητα, δεν ξεπερνούσαν το ποσό των 5.460 ευρώ.

Όσοι καλλιεργούσαν πριν το νόµο Κατρούγκαλου και υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία πλην ΟΓΑ, δεν θα είχαν κανένα πρόβληµα µε τη σύνταξη τους, εφόσον τα καθαρά τους κέρδη από την αγροτική δραστηριότητα, δεν ξεπερνούσαν το ποσό των 5.460 ευρώ.

Όσοι, τέλος, αποφάσιζαν µετά την εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου, να καλλιεργήσουν για πρώτη φορά και λίγο µετά να υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση (σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία, συµπεριλαµβανοµένου του ΟΓΑ), δεν θα είχαν µείωση στη σύνταξη τους, εφόσον τα καθαρά τους κέρδη από την αγροτική δραστηριότητα δεν ξεπερνούσαν το ποσό των 5.460 ευρώ.

Η νέα νοµοθεσία

Ακούστηκαν πολλά για τη νέα ασφαλιστική µεταρρύθµιση, το νέο ασφαλιστικό νόµο 4670/2020. ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 28.02.20. Ήδη, για το 2020, οι ασφαλιστικές εισφορές όλων των αυτοαπασχολούµενων έχουν κλειδώσει είτε σε µία από τις έξι κατηγορίες που επέλεξε ο καθένας, είτε στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισµένους, στην αρχές κάθε έτους να επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία, ανάλογα µε την κάθε φορά οικονοµική τους δυνατότητα.

Με ηµεροµηνία 03.04.20 δηµοσιεύθηκε η µε αριθµ.πρωτ. Φ.80000/οικ. 14032/571 απόφαση µε την οποία δίδονται διευκρινίσεις για την απασχόληση των συνταξιούχων. Επισηµαίνουµε µερικές από αυτές:

Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ συνεχίζουν να εξαιρούνται της επιβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Οι συνταξιούχοι των λοιπών ταµείων, εφόσον καλλιεργούν ή προτίθενται να καλλιεργήσουν, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές θα καταβάλλονται µειωµένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστηµα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.

Απαιτείται υποχρεωτικά να γίνεται γνωστοποίηση στον ασφαλιστικό φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται κάποιος, όταν αποφασίζει να ασχοληθεί µε τις αγροτικές καλλιέργειες, µε την υποβολή της σχετικής δήλωσης στις αρµόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Τέλος, στις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση, για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο συνταξιούχος απασχολείται και καταβάλλει τις προβλεπόµενες κατά περίπτωση ασφαλιστικές εισφορές, υφίσταται η δυνατότητα καταβολής ενός επιπλέον ποσού σύνταξης, το οποίο συναρτάται για την µεν κύρια σύνταξη από τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιµες αποδοχές των άρθρων 8 και 28 του ν. 4387/2016, για τη δε επικουρική από τον υπολογισµό της επικουρικής σύνταξης σύµφωνα µε το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 και το οποίο προστίθεται στην ήδη καταβαλλόµενη σύνταξή του.

Αν κρίνουµε από τον τρόπο που µέχρι τώρα λειτούργησε η ενηµέρωση για τις ασφαλιστικές εισφορές, φοβάµαι ότι θα χρειαστούµε πολλές ακόµη διευκρινιστικές διατάξεις για να µπορέσουµε να καταλήξουµε σε ασφαλή συµπεράσµατα. Ελπίζω να κάνω λάθος.

Παραµένουν εκτός ΚΑ∆ παραγωγοί-πωλητές λαϊκών

Εξακολουθούν να παραµένουν εκτός των ευνοϊκών µέτρων οι παραγωγοί-πωλητές λαϊκών. Και δεν εννοώ την οικονοµική ενίσχυση των 800 ευρώ, αλλά για όλα τα υπόλοιπα: παράταση ρυθµίσεων, επιδότηση τόκων δανείων, έκπτωση 25% στις εµπρόθεσµες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών κλπ. ∆εν ξέρω πόσες επιστολές πρέπει να στείλουµε ακόµη, αλλά το θέµα µε τους ΚΑ∆ είναι αστείο να το επικαλείται κανείς.

Πηγή:agronews