Μέχρι τον Αύγουστο τα επίπεδα δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης

2020-06-09

Τη συνέχιση ή όχι του µοντέλου «σήραγγα» που οδηγεί στην αύξηση ή µείωση της µοναδιαίας αξίας δικαιωµάτων αγροτών εφόσον βρίσκονται αντίστοιχα κάτω ή πάνω από τον εθνικό µέσο όρο, πρέπει να αποφασίσει η Ελλάδα για το 2020. 

Πρόκειται για τη λεγόµενη εσωτερική σύγκλιση για την οποία η χώρα µας είχε προβλέψει µόνο έως το 2019, οπότε καλείται τώρα να πάρει αποφάσεις, που θα φανούν άµεσα στην αξία των φετινών δικαιωµάτων των αγροτών. «Η αξία των ∆ικαιωµάτων Βασικής Ενίσχυσης (∆ΒΕ) 2020 είναι προσωρινή. Η αξία των ∆ΒΕ θα καθοριστεί από τις εθνικές αποφάσεις µετά την ψήφιση του µεταβατικού κανονισµού της ΕΕ για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 2020», σηµειώνει µε τη σειρά του ΟΠΕΚΕΠΕ στο έγγραφο µε τις οδηγίες του φετινού ΟΣ∆Ε. Αυτό πρακτικά σηµαίνει για τα δικαιώµατα των Ελλήνων αγροτών για το 2020, αν συνεχιστεί η εσωτερική σύγκλιση ότι: Αφενός θα αυξηθεί η Αρχική Μοναδιαία Αξία ∆ικαιωµάτων (ΑΜΑ∆) γεωργών, των οποίων η ΑΜΑ∆ υπολείπεται του 90% του εθνικού µέσου όρου. Και αφετέρου θα µειωθεί η Αρχική Μοναδιαίας Αξίας ∆ικαιωµάτων γεωργών, των οποίων η ΑΜΑ∆ υπερβαίνει το 100% του εθνικού µέσου όρου, οπότε θα τύχουν µέγιστης µείωσης 30% της ΑΜΑ∆. 

Μόνο για δράσεις σύµφωνες µε το Farm to Fork τα 660 εκατ. στην Ελλάδα

Από το λεγόµενο «πακέτο διάσωσης» της ΕΕ των 15 δις ευρώ στα ελληνικά Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης θα διατεθούν 660 εκατ. ευρώ για προσκλήσεις µέσα στην περίοδο 2022-2024 σύµφωνα µε σηµείωµα της Κοµισιόν. Oι πληρωµές βάσει του σχεδίου διάσωσης µπορούν να διατεθούν αργότερα, αλλά οι κύριες δεσµεύσεις πρέπει να πραγµατοποιηθούν πριν από την προθεσµία του 2024. Σηµειώνεται πως αυτό το πρόσθετο ποσό πρέπει να δαπανηθεί σύµφωνα µε τις κύριες προτεραιότητες, δηλαδή τα περιβαλλοντικά µέτρα στη στρατηγική Farm to Fork και την ψηφιοποίηση, σύµφωνα µε τον Επίτροπο Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι.

Πηγή:agronews