Λαβράκια βγάζουν οι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ για δηλώσεις δημοτικής γης στο ΟΣΔΕ

2020-04-29

Ελέγχους προαναγγέλλει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης.

Το ζήτημα έφερε στο φως με ερώτησή του ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, στην οποία απάντησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης.

Μάλιστα όπως ενημερώνει ο υπουργός σε αυτούς που βρέθηκαν να παρανομούν έχουν καταλογιστεί τα ποσά κι έχουν ενημερωθεί και οι ίδιοι με ατομικές επιστολές. Ενώ επίκειται και νέοι έλεγχοι που θα γίνει με βάση άλλες τέσσερις καταγγελίες που έχουν γίνει.

Στην ερώτησή του ο επικεφαλής της «Ελληνικής Λύσης» ανέφερε: ΘΕΜΑ: «Παρανομίες στις δηλώσεις ΟΣΔΕ με αδήλωτα αγροτεμάχια»

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της Σιντικής του Ν. Σερρών επιτήδειοι δηλώνουν στον ΟΣΔΕ χωράφια άλλων ιδιοκτητών εν αγνοία τους, που ζουν στο εξωτερικό και είναι ακαλλιέργητα για πολλά έτη, ως δικά τους, διεκδικώντας έτσι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.
Υπάρχει επίσης φάκελος καταγγελιών αδικημένων αγροτών καθώς και έγγραφα, που για να ανακτηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες από την εξουσιοδοτημένη δικηγόρο των αγροτών, δόθηκε εκ μέρους της σκληρή παρέμβαση, παρόλο που υπήρχε εισαγγελική εντολή.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, Ερωτάται ο κ. Υπουργός Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, ώστε να σταματήσουν τα παράνομα αυτά φαινόμενα που λειτουργούν εις βάρος των έντιμων αγροτών και της Εθνικής Οικονομίας;

Θα ελεγθούν με διαφάνεια οι εξατομικευμένες περιπτώσεις αγροτών, που παρουσίασαν ευρήματα κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, με επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό της βασικής ενίσχυσης;

Θα εξετασθούν από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, που λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ύπαρξη αυτών των παρανομιών;

Ο ερωτών Βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος

Απαντήσεις Βορίδη

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε:
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως αρμόδιος φορέας για τον συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων επί των αιτήσεων που υποβάλλονται για τα καθεστώτα και τα μέτρα εντός ΟΣΔΕ και προκειμένου να χορηγήσει τις ενισχύσεις, διενεργεί μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς και γεωχωρικούς ελέγχους στο 100% των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης, ώστε να επαληθευτεί η τήρηση των όρων επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, 1306/2013, 640/2014 και 809/2014.

Συμπληρωματικός έλεγχος δικαιολογητικών εγγράφων πραγματοποιείται σε περιπτώσεις ειδικών διοικητικών ελέγχων, που διενεργούνται κατόπιν καταγγελίας για παράδειγμα, καθώς και επιτόπιων ελέγχων.

Σημειώνεται ότι, ειδικότερα για την περιοχή του Δήμου Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει λάβει εντός του 2018 μια καταγγελία για αγροτεμάχια της εν λόγω περιοχής και ένα αίτημα του Δήμου Σιντικής προς την οικεία Νομαρχιακή Μονάδα του Οργανισμού σχετικά με το αν συγκεκριμένη δημοτική έκταση εντός των ορίων του δηλώνονταν τα τρία τελευταία έτη (ήτοι 2015, 2016, 2017) στο ΟΣΔΕ.

Η αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού έχει εξετάσει τόσο την προαναφερόμενη καταγγελία όσο και το εν λόγω αίτημα.

Αναφορικά με το αίτημα του Δήμου σημειώνεται ότι, διαπιστώθηκε ότι η συγκριμένη δημοτική έκταση δηλωνόταν στην αίτηση ενός γεωργού για τα έτη 2015, 2016 και 2017 χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικών για νόμιμη κατοχή και χρήση. Ως εκ τούτου, η επίμαχη έκταση έχει μηδενιστεί και τα ευρήματα έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού. Όταν πραγματοποιηθούν διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι για τα προαναφερόμενα έτη, θα προκύψουν τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Σχετικά με την καταγγελία αναφέρεται ότι, από τους δώδεκα (12) εμπλεκόμενους, δυο (2) είχαν υποβάλει αίτηση για το 2018. Τα ευρήματα των ελέγχων του Οργανισμού αφορούν σε μη έγκυρα παραστατικά μίσθωσης και μη ύπαρξη δικαιολογητικών νόμιμης κατοχής. Τα ευρήματα αυτά έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού και έχουν ήδη προκύψει αχρεώστητα ποσά, τα οποία έχουν συμψηφιστεί με επόμενες πληρωμές των εν λόγω αιτούντων.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι στους προαναφερόμενους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των ελέγχων με ατομική επιστολή από τον Οργανισμό.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβεί το επόμενο διάστημα και στην εξέταση των κάτωθι:

α) Αίτημα της κτηματικής υπηρεσίας Ν. Σερρών για συγκεκριμένη έκταση στην περιοχή Σιδηροκάστρου, στην οποία μετά από διερεύνηση της υπηρεσίας μας εμπλέκονται έξι (6) παραγωγοί. Ο ειδικός έλεγχος αφορά αιτήσεις των ετών 2013-2018.

β) Καταγγελία προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας - Θράκης του ΟΠΕΚΕΠΕ για είκοσι πέντε (25) παραγωγούς για συγκεκριμένη έκταση του Δήμου Σιντικής για τα έτη 2009-2019.

γ) Ανώνυμη καταγγελία προς τον Γενικό Γραμματέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς για παραγωγούς του Ν. Σερρών.

δ) Ανώνυμη καταγγελία που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για περιοχές του Ν. Σερρών και η οποία διαβιβάστηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για διερεύνηση.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεπώς, πέραν των προβλεπόμενων από την ενωσιακή νομοθεσία ελέγχων, προβαίνει και στη διενέργεια ειδικών επιτόπιων ελέγχων, κατόπιν καταγγελιών ή άλλων αιτημάτων και ακολούθως στην ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Πηγή:agrotypos