Κατ εξαίρεση διευθετήσεις για τα Σχέδια που χάθηκαν για ένα... κλικ ζητούν αγρότες

2020-04-09

Κραυγή αγωνίας από έναν Αρτινό παραγωγό που χάνει το Σχέδιο.

Όπως δήλωσε μιλώντας στον ΑγροΤύπο ο κ. Κώστας Βασιλείου από την Άρτα, σε απόγνωση βρίσκονται πολλές αγροτικές οικογένειες από το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 13849/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», του Υπομέτρου 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Το πρόβλημα στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλάκις στον ΑγροΤύπο, υπενθυμίζει ο ίδιος, δημιουργήθηκε καθώς κατά την καταχώριση των αιτήσεων από τους μελετητές στην ως άνω πρόσκληση ήταν η μη προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αλλά και επειδή για πολλούς δεν είχε πατηθεί το σχετικό κουμπί που αφορούσε τη μηδενική τυπική απόδοση, προκειμένου να ενημερωθεί η καρτέλα του ΠΣΚΕ που εμφανίζει την τυπική απόδοση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Παρά το γεγονός ότι δόθηκε με την 8η εγκύκλιο της μονάδας επενδύσεων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λύση στο θέμα της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, στην περίπτωση της μηδενικής τυπικής απόδοσης έχει αφήσει εκτός προγράμματος πολλούς αγρότες, καθώς κάνει δεκτές τις ενδικοφανείς προσφυγές τους μόνο και αν εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι καρτέλες και για την υφιστάμενη, αλλά και για την μελλοντική κατάσταση.

Για ένα λοιπόν... κλικ, πολλοί αγρότες τίθενται εκποδών της διαδικασίας, καθώς η εν λόγω οδηγία αναφέρει ρητά τα εξής: Στις περιπτώσεις που η αίτηση στήριξης έχει υποβληθεί χωρίς να έχει συμπληρωθεί η καρτέλα με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης (καρτέλα 4.1 στην ενότητα 4 του ΠΣΚΕ), η ενδικοφανής προσφυγή γίνεται αποδεκτή για τον λόγο αυτό, μόνο όταν έχει συμπληρωθεί η αντίστοιχη καρτέλα για την μελλοντική κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή ενστάσεων ανακτά, μέσω του ΠΣΚΕ, τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για την υφιστάμενη κατάσταση και στη συνέχεια αξιολογεί την αίτηση. Στις περιπτώσεις που στις αιτήσεις στήριξης τόσο η υφιστάμενη κατάσταση όσο και η μελλοντική δεν έχουν συμπληρωθεί, η ενδικοφανής προσφυγή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Στην δύσκολη αυτή συγκυρία που περνάει ο τόπος μας, είναι απαραίτητο να στηριχθεί το μόνο παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας μας, που είναι ο αγροτικός τομέας και καλό θα ήταν να ξεφύγουν στο Υπουργείο από γραφειοκρατικούς περιορισμούς και να δώσουν λύση στο πρόβλημα, καταλήγει ο κ. Βασιλείου ζητώντας να ληφθεί μέριμνα, δεδομένης και της έκτακτης ανάγκης σήμερα λόγω του κορονοϊού, που διέρχεται η χώρα και ο πλανήτης ολόκληρος.

Πηγή:agrotypos