Η μείωση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να συνυπάρξει με αυξημένες αποδόσεις σε μια κτηνοτροφική μονάδα

2018-11-26

Τις καλές πρακτικές που υπαγόρευσε το πρόγραμμα Life «Forage4Climate» και οι οποίες εφαρμόστηκαν σε μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Βαθύρεμα Βαγίων Βοιωτίας, την «Κτηνοτροφική Βαγίων» παρουσίασαν την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι του προγράμματος, ο Ομότιμος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), κ. Γιώργος Ζέρβας εκ μέρους της Ελλάδας και η κα Dr Maria Teresa Pachiolli CRPA, από την Ιταλία, παρουσία αρκετού κόσμου. 

Όπως ανέφερε ο κ. Γιώργος Ζέρβας μιλώντας στον ΑγροΤύπο, αλλά και στα πλαίσια της σχετικής παρουσίασης «στόχος του προγράμματος είναι να καταγράψει καταρχήν και εν συνεχεία να μειώσει των τιμών του αποτυπώματος του άνθρακα κατά 5% στο παραγόμενο γάλα αγελάδων και προβάτων. Στην Ελλάδα υλοποιούμε το πρόγραμμα σε συνεργασία με μονάδες προβατοροφοφίας. Μία από αυτές είναι της Κτηνοτροφικής Βαγίων, που δεν επιλέχτηκε τυχαία, καθώς λειτουργεί με σύγχρονες μεθόδους και με τεχνολογίες ακρίβειας. Πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται στην εν λόγω μονάδα είναι η διατροφή ακριβείας με προσθήκη οριακών αμινοξέων, ο σχηματισμός ομάδων παραπλήσιας γαλακτοπαραγωγής και ο δειγματοληπτικός προσδιορισμός της καταναλισκόμενης από τα ζώα τροφής. Επίσης, η χρησιμοποίηση ελαιούχων σπερμάτων στο σιτηρέσιο κατά την πρώτη φάση της γαλακτικής περιόδου, η καλύτερη διαχείριση της κόπρου με συχνότερη απομάκρυνσή της από το προβατοστάσιο και τέλος η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη μονάδα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προς κάλυψη των αναγκών της».

Σημειώνεται ότι η Κτηνοτροφική Βαγίων είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα εκτροφής προβάτων φυλής Χίου.

«Συνολικά εκτρέφουμε 2.000 πρόβατα στη μονάδα μας, τα έσοδά μας είναι κατά βάση από το πρόβειο γάλα. Αλλά πουλάμε επίσης κρέας και ζώα αναπαραγωγής, για να ενισχύσουμε τα έσοδά μας», δήλωσε σχετικά μιλώντας στον ΑγροΤύπο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Κτηνοτροφική Βαγίων», κ. Γιώργος Σχινάς. Όπως μας είπε «ανώτερη τιμή στο γάλα που εισπράξαμε είναι τα 92 λεπτά, καθώς παράγουμε περίπου 500 τόνους γάλα ετησίως, δηλαδή μεγάλη ποσότητα».

«Για να μειώσουμε τα έξοδα ιδιοπαράγουμε το 100% των χονδροειδών ζωοτροφών που χρησιμοποιούμε για τη διατροφή του ζωικού μας κεφαλαίου. Προς τούτο καλλιεργούμε 700 στρέμματα», μας τόνισε από την πλευρά του, ο κ. Τουρκοχωρίτης, που έχει μερίδιο στη μονάδα.

Λίγα λόγια για τη μονάδα

Η «Κτηνοτροφική Βαγίων ΑΕ» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011 με σκοπό τη δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες στην κεντρική Ελλάδα πρότυπης κτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής χιώτικου πρόβατου, την καλλιέργεια ζωοτροφών με ίδια μέσα, την διατροφή και αναπαραγωγή των προβάτων σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα.

«Στόχος μας είναι η σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής ελληνικών ζωοτροφών με την κτηνοτροφία - εκτροφή της ελληνικής φυλής χιώτικων προβάτων και με την παραγωγή γαλακτοκομικών - τυροκομικών ΠΟΠ προϊόντων, ώστε ποιοτικά παραδοσιακά ΠΟΠ ελληνικά προϊόντα από ελληνικά χέρια να μπουν στο τραπέζι της ελληνικής και εξωχώριας αγοράς», σημείωσε σχετικά ο κ. Τουρκοχωρίτης, προαναγγέλοντας μάλιστα την είσοδο της εταιρείας στη μεταποίηση και σε προϊόντα όπως η Φέτα και γιατί όχι το παγωτό.

Ο σκοπός του προγράμματος

Ο σκοπός του έργου LIFE + Forage4climate είναι να δείξει τον τρόπο, με τον οποίο τα συστήματα χρήσης διαφορετικών χονδροειδών ζωοτροφών μπορούν να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή.

Το έργο υλοποιείται στις ευρωπαϊκές περιοχές όπου παράγεται αιγοπρόβειο (Ελλάδα και Σαρδηνία) και αγελαδινό γάλα (Po Valley).

Η ημερήσια επίδειξη εστίασε στο σύστημα αξιοποίησης χονδροειδών ζωοτροφών για παραγωγή γάλακτος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έγινε κοινοποίηση των τεχνικών που εφαρμόζονται για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Συμπεριλαμβάνουν μία σειρά ορθών γεωργικών πρακτικών, που έχουν επιλεγεί από το έργο Forage4climate, μεταξύ των οποίων παρεμβάσεις στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου.

Οι πρακτικές αυτές στοχεύουν:
- στην αύξηση του κύκλου του άνθρακα των λειμώνων και τη διατήρηση των αποθεμάτων αυτού στο έδαφος
- στη μείωση των αποβαλλόμενων αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δράσεις που συνδέονται με τη γαλακτοπαραγωγή, με παράλληλη ποσοστιαία αύξηση των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών και βελτίωση της θρεπτικής τους αξίας.

Πηγή:agrotypos