Η Γερμανική προεδρεία κινητοποιεί την Βάθη για τα στρατηγικά ΚΑΠ

2020-02-14

Πιέσεις για άμεση υποβολή των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ φημολογείται πως θα ασκήσει στα κράτη-μέλη η Γερμανία που αναλαμβάνει την προεδρεία τον Ιούνιο και φέρεται αποφασισμένη να επιτύχει μια συμβιβαστική συμφωνία για να εκκινήσει το νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης 2021-2027 εντός χρονοδιαγράμματος.

Το γεγονός αυτό αν μη τι άλλο φέρεται να έχει κινητοποιήσει τουλάχιστον σε «επιτελικό» πεδίο την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία με διαδοχικές αποφάσεις του Μάκη Βορίδη, προχώρησε στην συγκρότηση Επιτελικής Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021 - 2027, Συντονιστικής Ομάδας Εργασίας και αντίστοιχα Ομάδας Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού Εταιρικής Σχέσης με θεματικές που αφορούν: την αγροδιατροφή, την τοπική ανάπτυξη και το περιβάλλον-κλιματική αλλαγή.

Έργο της Επιτελικής Ομάδας Εργασίας στην κορυφή της οποίας τοποθετείται ως πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Μπαγινέτας (Γενικός Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων- ΥπΑΑΤ), ο οποίος σημειωτέων θα αναφέρεται στον αρμόδιο για θέματα ΚΑΠ υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είναι: α) να επιλέγει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027, β) να καθοδηγεί το έργο της κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου στο σύνολό του και γ) να εγκρίνει το, προς υποβολή ΣΣ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε δεύτερο επίπεδο, όπως προαναφέρθηκε συνίσταται 10 μελής Συντονιστική ομάδα Εργασίας με έργο:

α. Να προσδιορίσει, να τεκμηριώσει και να συμπεριλάβει τις εθνικές επιλογές και προτεραιότητες στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2021-2027, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της «Επιτελικής Ομάδας Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις, τα αποτελέσματα σχετικών μελετών και τις προτάσεις των φορέων.

β. Να υποβάλλει τις προτάσεις της στην «Επιτελική Ομάδα Εργασίας και να συνεργάζεται με τον ανάδοχο κατάρτισης του ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027 για την κατάρτιση και υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναφορικά με την Ομάδα Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού Εταιρικής Σχέσης έργο της συνολικά είναι: α) η διατύπωση των βασικών στρατηγικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης SWOT για τους εννέα ειδικούς στόχους της ΚΑΠ και λοιπών στοιχείων, μελετών και κειμένων για τη στοιχειοθέτηση των επιλογών και β) η περιγραφή επιλεγμένων παρεμβάσεων, με στόχο τη συμβολή στην προετοιμασία της κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2021-2027.

Η θητεία της ΟΣΣΕΣ λήγει στις 31.07.2021,εφόσον έχει ολοκληρωθεί το έργο της, αλλιώς παρατείνεται με απόφαση της Ομάδας και χωρίς άλλη απαιτούμενη ενέργεια, έως την επίσημη υποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2021-2027.

Πηγή:agronews