Επίσπευση έως τέλος 2020 Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης

2020-04-09

Να διευκολυνθούν όλοι οι δικαιούχοι των επενδυτικών προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΣΠΑ ώστε να ολοκληρώσουν τα συμβασιοποιημένα έργα μέχρι το τέλος του 2020, ζητά με επιστολή του προς τις διαχειριστικές αρχές και του Περιφερειάρχες, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, με σκοπό οι μη συμβασιοποιημένοι πόροι να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του covid-19.

Οι δράσεις που δεν έχουν ακόμα συμβασιοποιηθεί αλλά υπάρχουν επαρκείς λόγοι άμεσης προώθησής τους, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με κοινοποίηση στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) προκειμένου να λάβουν σύμφωνη γνώμη, αναφέρεται παράλληλα στην επιστολή που έχει ως αποδέκτη και τον προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, Νίκο Μανέτα. Το ύψος των μη συμβασιοποιημένων πόρων ανέρχεται στο ποσό των 8 δισ. Ευρώ, σύμφωνα με την επιστολή του κ. Τσακίρη.

Σημειώνεται εδώ, ότι στα αγροτικά προγράμματα, έχει δεσμευθεί περίπου το 98% των πόρων για νέες και παλιές εντάξεις.

Αναλυτικά η σχετική επιστολή αναφέρει:

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από την πρώτη στιγμή στο πλαίσιο των πολιτικών της αντιμετώπισης των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της νόσου covid-19, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, προχώρησε στην απαιτούμενη προετοιμασία, προκειμένου να διαμορφωθεί επαρκές πλέγμα δράσεων, καθώς και για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησής τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

-Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε άμεσα από τηνΕυρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων συνολικού ύψους 2 δισ. Ευρώ, το οποίο αφορά στην παροχή εγγυήσεων σε δάνεια και κεφάλαιο κίνησης, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, σε επιχειρήσεις όλων σχεδόν των κλάδων.

-Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ολοκληρώθηκαν οι διαχειριστικές ενέργειες για την ενεργοποίηση του

Ειδικού Προγράμματος τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους σε 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ, συνολικού π/υ 193 εκ. Ευρώ.

-Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας ολοκληρώθηκαν οι διαχειριστικές ενέργειες για την δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από άτομα - πιθανά κρούσματα κορονοϊού (Κινητές Μονάδες), συνολικού π/υ 10,8 εκ. Ευρώ.

-Επιπρόσθετες δράσεις στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων σημαντικού προϋπολογισμού πρόκειται να ενεργοποιηθούν άμεσα, όπως δράσεις οικονομικής ενίσχυσης των αυτοαπασχολούμενων.

Το πλέγμα των οριζόντιων αυτών δράσεων καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό το σύνολο των κλάδων και τομέων πολιτικής που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη, προχωρά σε νέα τροποποίηση των Κανονισμών, προκειμένου να παράσχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) ώστε αυτοί να κατευθυνθούν και να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του covid-19. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία ΟΠΣ, το ύψος των μη συμβασιοποιημένων πόρων ανέρχεται στο ποσό των 8 δισ. Ευρώ περίπου. Η αξιοποίηση της ευελιξίας αυτής και η στοχευμένη ανακατανομή των αναξιοποίητων έως σήμερα πόρων για τη χρηματοδότηση με τη συμβολή των συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων όσο το δυνατόν περισσότερων εκ των παραπάνω οριζόντιων αναγκών και νέων πρωτοβουλιών, τίθεται ως απόλυτη προτεραιότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο και σε ότι αφορά στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ, παρακαλούμε για τη συνεργασία σας ως προς τα παρακάτω:1. Οι δράσεις που έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται (συμβασιοποιημένα έργα) θα πρέπει να συνεχιστούν με το μέγιστο δυνατό ρυθμό υλοποίησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των πιστώσεων για το τρέχον έτος 2020.2. Οι δράσεις που δεν έχουν ακόμα συμβασιοποιηθεί αλλά υπάρχουν επαρκείς λόγοι άμεσης προώθησής τους, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με κοινοποίηση στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) προκειμένου να λάβουν σύμφωνη γνώμη. Ο προγραμματισμός εξειδικεύσεων, προσκλήσεων, εντάξεων κλπ για τέτοιες δράσεις, και εφόσον αυτές αποτελούν ανελαστικές υποχρεώσεις/δεσμεύσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 10/4/2020 στην ηλεκτρονική δ/νσηhellaskps@mnec.gr και στο scos@mnec.gr (ΕΥΣΕ). Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν θα εγκρίνονται νέες εξειδικεύσεις και δεν θα εκδίδονται νέες προσκλήσεις και νέες αποφάσεις ένταξης, εφόσον αυτές δεν σχετίζονται με τις προαναφερθείσες οριζόντιες δράσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

Οι νέες σχεδιαζόμενες δράσεις προμηθειών και εξοπλισμού του Τομέα Υγείας, πρέπει να αφορούν αποκλειστικά την πανδημία και όχι ευρύτερες ανάγκες, ενώ προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κεντρικός συντονισμός, και ιδανικά αν είναι εφικτό η κεντρική προμήθεια, απαιτείται κάθε τέτοια δράση να προωθείται μόνο με προηγούμενη συνεργασία και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας.

Από την πλευρά μας θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα παράσχουν κάθε δυνατή συνεργασία προς επίτευξη του κοινού μας στόχου.

Πηγή:agronews