Δικαστική δικαίωση αγρότη ανοίγει το δρόμο για άρση υποθηκών από παλιά δάνεια ΑΤΕ

2020-02-04

Μεγάλη τοµή που δροµολογεί εξελίξεις και ανοίγει το δρόµο για διαγραφή υποθηκών σε παλιά αγροτικά δάνεια από ΑΤΕ και για χρέη από τα τότε ενήµερα δάνεια που είχαν περιέλθει στην Τράπεζα Πειραιώς, αποτελεί η απόφαση ∆ΟΥ που παρουσιάζει η Agrenda. 

Σύµφωνα µε την απόφαση (βλ. έγγραφο), η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ υποχρεώθηκε από το ∆ικαστήριο στην άρση υποθηκών από ακίνητα αγροκτηνοτρόφου µετά από αγωγή του. Στην άρση υποθηκών υποχρεώθηκε τόσο η ΑΤΕ υπό εκκαθάριση όσο και το δηµόσιο, το οποίο είχε καταπέσει εγγυήσεις του για δόσεις σύµβασης ρύθµισης την οποία είχε υπογράψει ο αγροτοκτηνοτρόφος το 2002/ 2003.

Η δικηγορος στον Αρειο Παγο και ΣτΕ, Αγγελική Λαλούση µιλώντας στην Agrenda κάνει λόγο για απόφαση που ανοίγει το δρόµο για την πλειοψηφία των αγροτών µε παλιά χρέη, µερίδα εκ των οποίων είναι και νέοι αγρότες οι οποίοι κληρονόµησαν σχετικές οφειλές. «Η πολυπόθητη διαγραφή των υποθηκών που είχε εγγράψει η ΑΤΕ για παλαιά δάνεια είναι πλέον γεγονός», τονίζει χαρακτηριστικά. Αναλυτικά, η κα. Λαλούση αναλύει την απόφαση ως εξής:

«Με αφορµή βεβαίωση από ∆ΟΥ περιοριστικής διαγραφής υποθηκών που είχε γράψει η Αγροτική Τράπεζα για παλαιά δάνεια σε ακίνητα αγροτών, σας αποστέλλω το κάτωθι άρθρο µε συνηµµένη την σχετική απόφαση της ∆ΟΥ που διαγράφονται οι υποθήκες µετά από δικαστική απόφαση.

Η πολυπόθητη διαγραφή των υποθηκών που είχε εγγράψει η ΑΤΕ για παλαιά δάνεια είναι πλέον γεγονός. Η ΑΤΕ υπο εκκαθάριση υποχρεώθηκε από το ∆ικαστήριο στην άρση των υποθηκών από ακίνητα αγροτοκτηνοτρόφου µετά από αγωγή του. Η οφειλή του προέκυπτε από παλαιά αγροτοκτηνοτροφικά δάνεια. Το δικαστήριο υποχρέωσε την ΑΤΕ υπό εκκαθάριση να εφαρµόσει στόν υπολογισµό των απαιτήσεων της το νόµο των πανωτοκίων.

Στην άρση υποθηκών υποχρεώθηκε τόσο η ΑΤΕ υπο εκκαθάριση όσο και το δηµόσιο, το οποίο είχε καταπέσει εγγυήσεις του για δόσεις σύµβασης ρύθµισης την οποία είχε υπογράψει ο αγροτοκτηνοτρόφος το 2002/ 2003».

Πηγή:agronews