Χώρος και για αγρότες στα εγγυημένα έως 80% δάνεια του Ταμείου Εγγυοδοσίας και για ποσά μέχρι το 25% του τζίρου

2020-05-07

Παράθυρο για δάνεια που μπορούν να ανέρχονται στο 25% του τζίρου μιας επιχείρησης και εν προκειμένω ενός αυτοαπασχολούμενου αγρότη και τα οποία συνοδεύονται από εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας (Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων) της τάξεως του 80%, ανοίγει η τελευταία έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ελληνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Πρόκειται για την έγκριση που πήρε από τις Βρυξέλλες η αύξηση του κονδυλίου που αφορά τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, ανάμεσα τους και οι Έλληνες αγρότες, οι οποίες πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού και χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους κατά 250 εκ. ευρώ, ανέρχεται δε συνολικά σε 2,25 δις ευρώ. Επί του θέματος έχει δώσει αναλυτικά στοιχεία το Agronews από την περασμένη Πέμπτη. 

Το παραπάνω εγχείρημα επιτεύχθηκε μέσω διαπραγματεύσεων του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Σκρέκα, με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη.

Σημειώνεται ότι στην μεταξύ τους τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το υπό σύσταση «Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID 19» θα παρέχει τα εξής:

  • Θα έχουν πλέον πρόσβαση οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη γεωργία και την υδατοκαλλιέργεια.
  • Εκτός από την έκδοση μερικών εγγυήσεων για επιλέξιμα δάνεια για κεφάλαια κίνησης που προέβλεπε το αρχικό μέτρο, πλέον θα προσφέρεται και η δυνατότητα επιδότησης των προμηθειών εγγύησης για τα δάνεια. με αποτέλεσμα το σημαντικά χαμηλότερο κόστος του δανείου.

Η διάρκεια του μέτρου είναι ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και τυχόν παράταση της ισχύος του θα εξετασθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τέλη του έτους.

Ακολουθεί παρακάτω ολόκληρη την ανακοίνωση του Υπουργείου:

Οι Έλληνες αγρότες αποκτούν πρόσβαση στο Ταμείο Εγγυοδοσίας για τον κορωνοϊό

Μια σημαντική επιτυχία σημείωσε η ελληνική Κυβέρνηση στο μέτωπο των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αύξηση του σχετικού κονδυλίου που χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους κατά 250 εκ. ευρώ, σε συνολικά 2,25 δις ευρώ, και αφορά στην επιδότηση της προμήθειας των εγγυήσεων προς τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα συμφώνησε να ενταχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς ενισχύσεων και οι αγρότες.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας και των επίμονων πιέσεων που άσκησαν προς αυτή την κατεύθυνση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκρέκας, με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη που είχαν τη Δευτέρα οι κ.κ. Σκρέκας και Τσακίρης, στο υπό σύσταση «Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID 19» για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), που θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των μέτρων στήριξης:

  • Θα έχουν πλέον πρόσβαση οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη γεωργία και την υδατοκαλλιέργεια.
  • Εκτός από την έκδοση μερικών εγγυήσεων για επιλέξιμα δάνεια για κεφάλαια κίνησης που προέβλεπε το αρχικό μέτρο, πλέον θα προσφέρεται και η δυνατότητα επιδότησης των προμηθειών εγγύησης για τα δάνεια. με αποτέλεσμα το σημαντικά χαμηλότερο κόστος του δανείου.

Στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η εγγύηση των δανείων για κεφάλαια κίνησης ανέρχεται στο 80%. Η διάρκεια του μέτρου είναι ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και τυχόν παράταση της ισχύος του θα εξετασθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τέλη του έτους.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Χάρη στην ενεργοποίηση και τη στενή συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, η Κυβέρνηση πέτυχε να αυξήσει τα διαθέσιμα κονδύλια για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού, στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας COVID 19.

Στο Ταμείο αποκτούν πλέον πρόσβαση και οι Έλληνες αγρότες, οι οποίοι μπορούν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους να καλύψουν τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Στόχος μας είναι την επόμενη ημέρα να είναι πιο ισχυροί και ανταγωνιστικοί, ώστε να επιτύχουμε την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας και να θωρακίσουμε τη διατροφική ασφάλεια της χώρας».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Το Ταμείο Εγγυοδοσίας που σχεδιάσαμε σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα είναι διαθέσιμο στην αγορά το αργότερο έως τα μέσα Μαΐου, αφορά στην περαιτέρω άμεση στήριξη των μικρομεσαίων, αλλά και των μεγάλων επιχειρήσεων, μέσω της παροχής δανείου για κεφάλαιο κίνησης εγγυημένο κατά 80% από πόρους ΕΣΠΑ.

Σε αυτό το πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετάσχουν, κατόπιν της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγες ημέρες, και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους σημαντικούς τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας. Επιπλέον, επιδοτώντας έως και 100% την προμήθεια εγγύησης, επιτυγχάνουμε τη μείωση του κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις, στοχεύοντας μέσω και αυτού του εργαλείου στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας την παρούσα χρονική στιγμή».
Το Ανώτατο Συμβούλιο του «Ταμείου Εγγυοδοσίας»

Εν τω μεταξύ, με ΦΕΚ συγκροτήθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο για το «Ταμείο Εγγυοδοσίας», με πρόεδρο τον Δημήτριο Σκάλκο, γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ).

Συγκεκριμένα στην απόφαση: «Συγκρότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου του Ταμείου με την επωνυμία Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ)», αναφέρεται.

Άρθρο Μόνο

Ι. Μέλη Ανωτάτου Συμβουλίου

Συγκροτείται το Ανώτατο Συμβούλιο για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής, τον συντονισμό της υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων και την επίτευξη των στόχων του Ταμείου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (ΤΕ)», εφ' εξής Ταμείο, με την εξής σύνθεση:

1. Δημήτριος Σκάλκος του Περικλέους, με ΑΔΤ: ΑΟ060665 Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ), ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Ροζαλία Θαλασσινού του Παναγιώτη με ΑΔΤ: ΑΚ762359, Συνεργάτιδα ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα ΜΜΕ και χρηματοδοτικών μέσων.

2. Νίκη Δανδόλου του Πέτρου με ΑΔΤ: ΑΕ083120, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Εμμανουέλα Καραπατάκη του Βασιλείου με ΑΔΤ: ΑΙ 663598, Συνεργάτιδα Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης ΕΠ ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα ΜΜΕ και χρηματοδοτικών μέσων.

3. Στυλιανή Αλεξοπούλου του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΝ583994, Συνεργάτιδα Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα ΜΜΕ και χρηματοδοτικών μέσων, με αναπληρώτρια την Γεωργία Τσώνη του Αθανασίου-Περικλή, με ΑΔΤ: Α0132936, Συνεργάτιδα ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα ΣΔΕ και χρηματοδοτικών μέσων.

4. Ευγενία Ρίγγα του Ανδρέα με ΑΔΤ: ΑΟ170050, Στέλεχος Μονάδας Α1 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Προγραμματισμού και Αξιολόγησης ΕΠ και Οριζοντίων Θεμάτων, με αναπληρωτή τον Μηνά Διακολιό του Μιχαήλ με ΑΔΤ: ΑΜ011984, Προϊστάμενο Μονάδας Α1 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Προγραμματισμού και Αξιολόγησης ΕΠ και Οριζοντίων Θεμάτων

5. Ζωή Γεωργοπούλου του Ιωάννη με ΑΔΤ: Φ071536, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Στουραΐτη του Αναστασίου με ΑΔΤ: ΑΝ618136, Προϊστάμενο Μονάδας Β ΕΥΚΕ: Συγχρηματοδοτούμενες. δράσεις επιχειρηματικότητας και Χρηματοδοτικά Εργαλεία.

Την γραμματεία του Ανωτάτου Συμβουλίου αναλαμβάνει το ΕΤαΕ, με αρμοδιότητες καθορισμένες στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

II. Θητεία

Η θητεία των μελών του Ανωτάτου Συμβουλίου και των αναπληρωτών τους είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

III. Παρατηρητές

Οι παρατηρητές του Ανωτάτου Συμβουλίου ορίζονται, ως εξής:

(α) Το ΕΤαΕ ορίζει έως δύο στελέχη του, ως εισηγητές και παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(β) Από τον αρμόδιο φορέα, ορίζονται ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου:

• ένα στέλεχος από κάθε μια εκ των Γραμματειών που συμμετέχουν στη σύνθεση του Ανώτατου Συμβουλίου,

• ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας,

• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής,

• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης.

IV. Λειτουργία

Κατά τη πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, τα μέλη του εκλέγουν τον πρόεδρο και καθορίζουν τα της λειτουργίας του, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

V. Αμοιβές

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και οι παρατηρητές του Επενδυτικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αμοιβή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τυχόν έξοδα που αφορούν τις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου καλύπτονται από το κεφάλαιο του Ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

VI. Ισχύς

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή:agronews