Ανιχνευτής ζιζανίων Agrifac AicPlus: Ψεκασμός μόνο σε ό,τι βλέπει η κάμερα

Πώς θα ήταν αν το ψεκαστικό εντόπιζε τα ζιζάνια και ενεργούσε μόνο εναντίον αυτών; Αυτό θα σήμαινε εξοικονόνηση χρόνου και χρήματος, ενώ παράλληλα το αποτύπωμα στο περιβάλλον θα ήταν σίγουρα μικρότερο. 

Το σύστημα AicPlus ανιχνεύει τα ζιζάνια μέσω επεξεργασίας της εικόνας που λαμβάνει και στη συνέχεια παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες για χημική εφαρμογή με ακρίβεια 250 χιλιοστών. Αυτό το επίπεδο ελέγχου είναι φαινομενικά αρκετά περιορισμένο για να ψεκαστεί μεμονωμένα το ζιζάνιο και όχι ολόκληρο το πεδίο.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ευρεία εφαρμογή ενός συστήματος κάμερας/ αλγορίθμων που αναπτύχθηκε από τη Bilberry, μια γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στην αξιοποίηση τεχνητής νοη- μοσύνης για επιλεκτικό έλεγχο των ζιζανίων.
Πριν το σύστημα αναγνωρίσει τα διαφορετικά ζιζάνια στην καλλιέργεια, πρέπει να αναγνωρίσει πώς μοιάζει το καθένα από αυτά. Επομένως, για κάθε καλλιέργεια και ζιζάνιο πρέπει να κωδικοποιείται ένας αλγόριθμος ταυτοποίησης. Αυτή δεν είναι μια τόσο γρήγορη διαδικασία και αυτή τη στιγμή το σύστημα μπορεί να ασχοληθεί με έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό συνδυασμών καλλιέργειας/ζιζανίων.

Το AicPlus δοκιμάστηκε στο αυτοκινού- μενο ψεκαστικό της Agrifac, το Condor. Το ψεκαστικό διέθετε δύο κάμερες μπροστά και ορισμένες άλλες στην μπούμα. Οι κάμερες έχουν οπτικό πεδίο 4-6 μέτρα προς τα εμπρός και τραβούν οχτώ εικόνες κάθε δευτερόλεπτο. Με το Condor να κινείται με 10-14 χλμ/ώρα, λαμβάνονται δύο ή τρεις εικόνες κάθε μέτρο, ωστόσο η Agrifac θεωρεί ότι, ακόμη και στα 20 χλμ/ώρα, ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι αρκετά γρήγορος για ανίχνευση ζιζανίων.

Το σύστημα ελέγχου του ακροφυσίου κάνει στη συνέχεια τις εφαρμογές στα σημεία. Η μεγάλη ευελιξία κατά την εφαρμογή αποδίδεται στη ρύθμιση του πλάτους παλμών του ακροφυσίου, χαρακτηριστικό που επιτρέπει την άμεση προσαρμογή του ρυθμού. Πέρα από αυτό, τα ακροφύσια ψεκασμού αέρα και ο καλός έλεγχος της πίεσης της γραμμής ψεκασμού στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της ακρίβειας εφαρμογής των σταγονιδίων κατά την εργασία. 

Το πρωτότυπο AicPlus ήταν αρκετά «βασικό» στις επιλογές του και χρησιμοποιούσε ξεχωριστή μονάδα επεξεργασίας εικόνας για κάθε κάμερα. Τα παραπάνω, καθώς και ένα πιο διαισθητικό περιβάλλον χρήστη, θα ενσωματωθούν σύντομα στην οθόνη EcoTronic II Plus της εταιρείας.
Γενικά το AicPlus λειτούργησε πολύ καλά. Η Agrifac λέει ότι η ακρίβεια είναι 95% σε ζιζάνια διαμέτρου τουλάχιστον 50 χιλιοστών και 93% όταν η ελάχιστη διάμετρος ζιζανίων είναι 30 χιλιοστά. Ενδεχομένως, για ακρίβεια 100% χρειάζονται ακόμη πιο αποτελεσματικοί αλγόριθμοι, ένας πολύ ισχυρός επεξεργαστής εικόνας για να χειρίζεται τον όγκο των δεδομένων και ένας καλός μηχανικός έλεγχος της μπούμας. Η Agrifac εκτιμά ότι η χρήση νερού/χημικής ουσίας μειώνεται κατά περίπου 90%.
Σύνοψη: Στο σύστημα AicPlus της Agrifac, οι εικόνες από πολλές διαφορετικές κάμερες επεξεργάζονται γρήγορα για την ανίχνευση των ζιζανίων σε μια καλλιέργεια ενώ την ίδια στιγμή το ψεκαστικό είναι σε λειτουργία. 

Πηγή:agronews