Αναπτυξιακός νόμος: Υψηλά ποσοστά επιδότησης για νέες επενδύσεις – Αναλυτικά στοιχεία ανά Νομό

2020-06-25

Από τη χρηματοδότηση κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων μέχρι την αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, καλύπτει η 2η προκήρυξη του καθεστώτος της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος τόσο για γεωργούς και κτηνοτρόφους όσο και για επιχειρηματίες στο χώρο της αγροδιατροφής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, ενώ η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31 Ιουλίου 2020.

Ευκαιρία νέων επενδύσεων για επιχειρήσεις και Οργανώσεις Παραγωγών (Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμούς)

Είναι σχετικά εύκολο για μια επιχείρηση, έναν Αγροτικό Συνεταιρισμό, μία Ομάδα Παραγωγών κ.λπ., να πληροί τις προϋποθέσεις για να μπορεί να κάνει αίτηση στην Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, καθώς πρακτικά απαιτείται να απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό και να έχει κύκλο εργασιών ή ενεργητικό λιγότερο από 10 εκ. Ευρώ.

Για την ανάληψη νέων επενδύσεων επιδοτείται ένα ευρύ φάσμα δαπανών ενώ οι Οργανώσεις Παραγωγών και επιχειρήσεις συνήθως πληρούν τουλάχιστον μια από τις προϋποθέσεις του αναπτυξιακού νόμου και συνεπώς μπορούν να λάβουν το ανώτατο ποσοστό επιδότησης της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η εγκατάστασή τους, σε χρήμα και όχι σε φοροαπαλλαγή.

Το ποσοστό της επιδότησης κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως και το 55% για πολλές Περιφέρειες της χώρας, όπως αναλύεται στον παραπάνω πίνακα.

Πηγή:ellinikigeorgia