ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

2021-06-03

Στο πλαίσιο μέριμνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥΣ και ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ χώρους, & σε ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ και ΔΑΣΙΚΕΣ εκτάσεις με την εφαρμογή της 19ης /2020 Πυροσβεστικής Διάταξης

"Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας",