Αδήλωτα 6 εκ. στρέμματα βοσκοτόπων καθιστούν κρίσιμο το φετινό ΟΣΔΕ

2022-05-17

Με τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε να βρίσκονται εν εξελίξει, ενδιαφέρον θα έχει η διαχείριση των βοσκοτοπικών εκτάσεων, και πόσες τελικά θα ενταχθούν φέτος στο σύστηµα, καθώς εν δυνάµει υπάρχουν ακόµα περί τα 6 εκατ. αδήλωτα στρέµµατα. 

Αδήλωτα 6 εκατ. στρέμματα βοσκοτόπων καθιστούν κρίσιμο το φετινό ΟΣΔΕ

Συγκεκριµένα, τα επιπλέον στρέµµατα που προέκυψαν από τον κανονισµό Omnibus (2017) υπολογίζονται γύρω στα 9 εκατ. εκ των οποίων ήδη έχουν µοιραστεί και ενεργοποιούν δικαιώµατα πάνω από 3 εκατ. στρέµµατα (στοιχεία ΟΣ∆Ε 2020 δεν έχουν δηµοσιευθεί τα στοιχεία για το 2021). Συνολικά υπολογίζονται για τη νέα ΚΑΠ 19,34 εκατ. επιλέξιµα στρέµµατα βοσκοτόπων. Μάλιστα, σύµφωνα µε πηγές που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων που διεξάγονται µε τις ελληνικές αρχές, έχει προταθεί να συνδεθεί το Εθνικό Απόθεµα µε ένα σύστηµα σε στυλ ΑΓΡΟΓΗ που θα διαχειρίζεται τους δηµόσιους βοσκότοπους. ∆ηλαδή, όταν ένας νέος κτηνοτρόφος αιτείται βοσκότοπο να του δίνεται µαζί µε τα δικαιώµατα και µάλιστα µε πολυετές µίσθωµα που θα δεσµεύει τον δικαιούχο.

Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν έχει αποτυπωθεί στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, µε το τελικό πλάνο πάντως να δηµοσιεύεται στα τέλη Ιουνίου

Συνδεδεμένη 200 ευρώ για ντόπιες φυλές

Μια ξεκάθαρη γραµµή ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής βόειου κρέατος δίνει η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που ανακοίνωσε το µεσηµέρι της Τρίτης 10 Μαΐου τα νέα ποσά για την συνδεδεµένη ενίσχυση του κλάδου στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Αυτό φαίνεται από την νέα ελληνική πρόταση προς τις Βρυξέλλες, η οποία δια στόµατος Γιώργου Γεωργαντά, αφορά σε ενίσχυση 145 ευρώ ανά θηλάζουσα αγελάδα και εν συνεχεία προβλέπει 200 ευρώ ανά ζώο έως 14 µηνών αποκλειστικά για ελληνικές φυλές, όπως η βραχυκερατική. Για τους εκτροφείς, το νέο πλάνο προβλέπει ενίσχυση 250 ευρώ ανά ζώο 15 έως 24 µηνών, αποκλειστικά και εδώ ελληνικής φυλής.

«Η ενίσχυση προς τους παχυντές θα είναι 250 ευρώ, µόνο αν αγοράζουν ελληνικές φυλές. Είναι κάτι που ζήτησαν οι κτηνοτρόφοι και εµείς εδώ είµαστε για να εξυπηρετούµε τα συµφέροντα των κτηνοτρόφων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Όπως τόνισε ο υπουργός, η παραπάνω αποτελεί την ανακατασκευασµένη πρόταση που θα σταλεί στις Βρυξέλλες στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ, η οποία προβλέπει πως η χώρα µας προορίζει το µεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων για τις συνδεδεµένες για ζωοτροφές και ζωικό κεφάλαιο.Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε στους παρευρισκόµενους πως προχωράει κανονικά το αίτηµα για συνδεδεµένη ενίσχυση στο καλαµπόκι από τη νέα περίοδο και ζητούµενο είναι το ποσό του πριµ. Όπως ήδη έχει γράψει η Agrenda και σύµφωνα µε απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες, θα επιχειρηθεί το πριµ στο καλαµπόκι να προσεγγίζει αυτό της ειδικής βάµβακος (περί τα 70 ευρώ το στρέµµα). Καθώς πρόκειται για καλλιέργειες ανταγωνιστικές και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει ένα σαφές κίνητρο για την καλλιέργεια του καλαµποκιού ώστε να προτιµηθεί αντί του βάµβακος. Το ποσό που αναµένεται να προβλεφθεί υπολογίζεται πάνω από τα 50 ευρώ το στρέµµα.

Ειδικότερα όσον αφορά τα βοοειδή, σύµφωνα λοιπόν µε τα λεγόµενα του υπουργού και µε βάση τα όσα προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο, η ανακατασκευασµένη πρόταση για τη συνδεδεµένη ενίσχυση στα βοοειδή θα έχει ως εξής:

Μέτρο Α: Για αγελάδες που γέννησαν, αφού η παρέµβαση αφορά την συνδεδεµένη ενίσχυση σε θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 µηνών έως 12 ετών, που έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης (145 ευρώ/ζώο).

Μέτρο Β: Για βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά) ελληνικής φυλής που διατηρούνται στην εκµετάλλευση τουλάχιστον για 5 µήνες πριν τη σφαγή και οδηγούνται στην σφαγή σε ηλικία 11-12 µηνών (200 ευρώ/ζώο).

Μέτρο Γ: Αφορά την συνδεδεµένη ενίσχυση σε βοοειδή ελληνικής φυλής (αρσενικά και θηλυκά) που οδηγούνται σε σφαγή, σε ηλικία 14 έως 24 µηνών. Προϋπόθεση είναι τα ζώα να είναι ελληνικής φυλής διατηρούνται στη εκµετάλλευση τουλάχιστον για 5 µήνες πριν τη σφαγή (250 ευρώ/ζώο)

Όποιος κτηνοτρόφος ιδιοπαράγει και εκτρέφει τα γεννηθέντα ζώα µέχρι τις ηλικίες 11-12 µηνών ή 14-24 µηνών µπορεί να λαµβάνει προσθετικά την ενίσχυση Α και Β ή την ενίσχυση Α και Γ.

Συνασφάλιση, επιδότηση ασφαλίστρων και αλλαγή καλύψεων προωθούνται στη νέα ΚΑΠ

Ένα νέο πρότυπο συστήµατος διαχείρισης κινδύνου και γεωργικής ασφάλισης στην Ελλάδα, ενόψει της νέας ΚΑΠ, επιχειρεί να θέσει σε εφαρµογή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γι' αυτό το σκοπό προκηρύχθηκε σχετική µελέτη η οποία θα οδηγήσει στην κατάρτιση των νέων κανονισµών που θα διέπουν τη λειτουργία του ΕΛΓΑ όπως η τροποποίηση καλύψεων και απαλλαγών, η ενεργοποίηση αντασφάλισης (εύρεση και συµφωνία µε αντασφαλιστή), η συµµετοχή ιδιωτικών εταιρειών (συνασφάλιση / επιδότηση ασφαλίστρων), η ενεργοποίηση εργαλείων διαχείρισης κινδύνου της νέας ΚΑΠ.

Η κατηγορία των «ξεχασµένων νέων αγροτών» από δικαιώµατα και ενισχύσεις του ΠΑΑ 

Την ένταξη στο Εθνικό Απόθεµα των «ξεχασµένων νέων αγροτών» δηλαδή όσων δεν κατάφεραν να βρουν δικαιώµατα στην τρέχουσα ΚΑΠ από το Απόθεµα ούτε εντάχθηκαν σε κάποιο πρόγραµµα πρώτης εγκατάστασης µέσω του ΠΑΑ, έχει αποφασίσει η ιρλανδική κυβέρνηση για τη νέα περίοδο. Το παραπάνω είναι ένα ενδεικτικό παράδειγµα για το πώς αξιοποιείται η δυνατότητα προσθήκης νέων κατηγοριών δικαιούχων στο Εθνικό Απόθεµα, εφόσον δεν θα υπάρξει πρώτη κατανοµή νέων δικαιωµάτων στο ξεκίνηµα της νέας ΚΑΠ.


Πηγή: Agronews